Παράδειγμα Συνταγής

Συστατικά
 • Στήλη 1 – Υλικό 1
 • Στήλη 1 – Υλικό 2
 • Στήλη 1 – Υλικό 3
 • Στήλη 1 – Υλικό 4
 • Στήλη 1 – Υλικό 5
 • Στήλη 1 – Υλικό 6
 • Στήλη 1 – Υλικό 7
 • Στήλη 2 – Υλικό 1
 • Στήλη 2 – Υλικό 2
 • Στήλη 2 – Υλικό 3
 • Στήλη 2 – Υλικό 4
 • Στήλη 2 – Υλικό 5
Χρόνος προετοιμασίας: 20 λεπτά
Χρόνος μαγειρέματος: 5 λεπτά
Άτομα 2
Διαδικασία arr_black_r_s
1. Βήμα 1 Διαδικασίας
2. Βήμα 2 Διαδικασίας
3. Βήμα 3 Διαδικασίας